KOI BOI Giderimi


Arıtma tesislerinin en önemli parametreleri KOİ ve BOİ'dir. KOİ asidik ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici ile oksitlenebilen organik madde miktarının oksijen eşdeğeri cinsinden ifadesidir. Atık sudaki KOİ değeri BOİ'den farklı olarak biyolojik yollarla ayrışmayan bazı maddeleri de içerebilmektedir. Bu sebeple KOİ değeri her zaman BOİ'ye eşit ya da büyüktür. Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) suda var olan oksijenin, yine sudaki mikroorganizmalar tarafından ne kadar hızlı kullanıldığını tespit eden kimyasal bir prosedürdür. Bir başka deyişle, sudaki organik maddelerin, suda mevcut bulunan mikroorganizmalar tarafından parçalanması için gerekli oksijen miktarıdır. Kimyasal ve biyolojik (aerobik ya da anaerobik) arıtma tesislerinde, kapasite, kirlilik, artımı ya da atık su karakterlerinin değişmesi ile sonuçlanan verim düşüklüğüne karşı uygulamalar sunmaktayız.

Organik koagülantlar ile kimyasal arıtma tesislerinde inorganik koagülantlara göre 3 – 4 kat daha kimyasal verim sağlayarak, daha kimyasal arıtma tesislerinde KOİ verimliliğini %50'ye kadar çıkartabilmekteyiz. Aerobik biyolojik arıtma tesislerinde son çöktürme havuzu öncesi uygulanan organik koagülant yardımı ile deşarj kriterlerine uygun AKM sonuçları sağlamaktayız